Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2020 : 2.355
THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      F 1. Giúp CMHS đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác      F 2. Giúp việc quản lý, chỉ đạo được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng      F 3. Đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Năm học 2019 – 2020 nhà trường dự kiến tuyển sinh như sau: + Lớp Mẫu giáo lớn: Trẻ sinh năm 2014 (5 tuổi): 50 cháu+ Lớp Mẫu giáo nhỡ:Trẻ sinh năm 2015 (4 tuổi): 85 cháu+ Lớp Mẫu giáo bé: Trẻ sinh năm 2016 (3 tuổi): 71 cháu+ Lớp nhà trẻ: (Các cháu sinh năm 2017): 70 cháu
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.